2016

Datum    Disciplína  Obtížnost   Rozpis  Předběžné startky    Výsledky                    
9.4. Pony Games Cup II.kolo ZDE    
 16.4.
 ZZVJ
     
  17.4.  Skoky   ProfiEquisCup 
  ZZ -L*, pony
 ZDE  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
30.4. Pony   Druhý dětský jezdecký den,  tentokrát čarodějnický  ZDE    
 8.5.   Skoky ProfiEquisCup                                
ZZ -L*, pony stylšampionát
 ZDE  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Soutěže 2,3 budou rozděleny na mladší a starší kategorii!
1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 14.-15.5.  Drezura Donau Bohemia Trophy
Drezurní pohár mládeže
Z - T, PONY

 ZDE

SCHEDULE

 1, 2b, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7
Startovní listiny neděle
9, 10a, 10b, 11, 12, 13, 14

 1, 2b, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7

9, 10a, 10b, 11a, 12, 13, 14

 22.5.  Skoky ProfiEquisCup                                
ZZ -L*, pony
   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 28.5.  

Mezinárodní mistrovství policice

     
3.-5.6.  Všestrannost  Zlatá podkova
ZK - CNC1*
 ZDE  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
 11.-12.6.  Drezura  Český drezurní pohár

 ZDE    
 17.-19.6.
 Drezura  Světový pohár, kvalifikce na OH
CDI-W/CDI3*-J-P
 ZDE    
 26.6.  Skoky  ProfiEquisCup                                
ZZ -L*
     
 3.8.  Skoky  KMK      
 27.-28.8.  Všestrannost  ZM - L*, pony
     
 1.-4.9.  Skoky, drezura      
 Finále KMK
     
 18.9.  Skoky  ProfiEquisCup                                
ZZ -L*, finále PONY
     
 8.10.  Skoky  Finále ProfiEquisCup
ZZ - L*
     
 15.10.   ZZVJ
     

 

 


2015


DATUM DISCIPLÍNA
OBTÍŽNOST ROZPIS PŘEDBĚŽNÉ START. LISTINY VÝSLEDKY

26.4.

S - kvalifikace ProfiEquis Cup PONY, ZZ - L*

ROZPIS včetně SP

Pravidla

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

10.5.

S - kvalifikace ProfiEquis Cup ZZ - S*
ROZPIS  1, 2, 3, 4, 5
 1, 2, 3, 4, 5

16.-17.5.

D - kvalifikace DBT, přebor JMO PONY, Z - TT

 ROZPIS

SCHEDULE

 Sobota:

Obdélník horní
1B, 2A, 2B, 3B

Obdélní dolní
3A, 4A, 4B, 5, 6

Neděle:

Obdélník horní
8, 9B

Obdélní dolní
10A, 10B, 11,12, 13

 Sobota:

1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6

Neděle:

8, 9B, 10A, 10B, 11, 12, 13

20.5.

S - kvalifikace KMK    ROZPIS  1, 2, 3, 4, 5, 6
 1, 2, 3, 4, 5+6

24.5.

S - kvalifikace ProfiEquis Cup PONY, ZZ - L*  ROZPIS  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
seznam koní dle čísel
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

30.5.

Mezinár. mistrovství policie        

5.-7.6.

V - mezinár. závody + ZP, přebor JMO CCI1*, pony, ZK - CNC1*

 schedule CCI1*

ROZPIS ZP

 CCI1*

ZP, SP, BP, PONY, SN, ZK, ZL

Startovní listiny cross:

CCI1*, ZP, SP, BP, SN, ZL, PONY, ZK

Plánky Cross:
CCI1*, ZP, SP, BP, SN, ZL, PONY, ZK

Plánky parkur:
CCI1*, ZP, SP, BP, SN, ZL, PONY, ZK

Drezura:

CCI1*, ZP, SP, BP, SN, ZL, PONY, ZK

Po crosech:

SP, CCI1*, ZP, BP, SN, PONY, ZK, ZL

Celkové:

CCI1*, ZP, SP, BP, SN, Mistrovství JmO, ZL, ZK, PONY

13.-14.6.

D - kvalifikace ČDP Z - T  ROZPIS

Sobota
Horní obdélník
1, 2A, 2B, 3A

Dolní obdélník
3B, 4, 5, 6, 7

Neděle
Horní obdélník
8, 9A, 9B, 10A (finále ze soboty)

Dolní obdélník
10B (finále ze soboty), 11, 12, 13, 14

 

Sobota
Horní obdélník
1, 2A, 2B, 3A

   Dolní obdélník
   3B, 4, 5, 6, 7

 

 

Neděle
Horní obdélník
8, 9A, 9B, 10A

   Dolní obdélník
   10B, 11, 12, 13, 14

19.-21.6.

D - Světový pohár

CDI - W

CDI3* - J - P

 SCHEDULE

Friday
CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP
Saturday
CDIP, CDIJ, CDI3*-SMALL, CDI3* - BIG, CDI-W

Sunday

CDIP, CDIJ, CDI3*-SMALL, CDI-W

 CDI3*- BIG, CDI3*-SMALL, CDIJ, CDIP

Saturday

CDIP, CDIJ, CDI3*-SMALL, CDI3* - BIG, CDI-W

Sunday

CDIP, CDIJ, CDI3*-SMALL, CDI-W

4.-6.9.

V - MČR děti, junioři, veteráni, pony
ZK - L, Benjamin cup - pony
   ROZPIS

Plánek areálu

Plánky cross
L, ZL, ZLP, Z, ZK

Plánky parkur:
MČR L, MČR ZL, MČR Z, ZLP+ZK

 

Seznam účastníků MČR

Seznam účastníků ostatní

Start Cross:

L+st.junioři, ZL+ml.junioři
Z+děti
ZK
Benjamin Cup

 

 Výsledky drezura:

Benjamin, JUNIOŘIml., L, PROSTATA, VETERÁNI, Z, ZL, DĚTI, JUNIOŘIst., ZK

Výsledky po 2. dni:

L, ZL, Z, ZK, Benjamin Cup, Prostata Cup, Veteráni, Junioři st., Junioři ml., Děti   

Výsledky celkové:

Benjamin Cup, L, ZL, Z, ZK, Prostat Cup, Veteráni

MČR - junioři st., MČR - junioři ml., MČR - děti

 

20.9.

S - kvalifikace ProfiEquis Cup, finále PONY
PONY, ZZ - S*

 ZDE

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 Small Cup, Big Cup

10.10.

S - finále ProfiEquis Cup ZZ - S*  ROZPIS

1,2,3a,3b,4,5,6

1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6

 

 

2014


Datum

   disciplína obtížnost propozice předb.start. listiny výsledky                         

20.4.

Skoky
ZZ - L*
ZDE
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5

4.5. 1.5.

POZOR ZMĚNA!

Drezura
Z - ST
ZDE

Horní obdelník
P4, Z1 děti, DU děti, DD děti, DU

Dolní obdelník
Z1, DD, JU, JD, SG

P4, Z1 děti, DU děti, DD děti, DU

Z1, DD, JU, JD, SG

25.5.
Skoky
ZZ - S*
ZDE
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
28.5. KMK skoky ZDE  1, 2, 3, 4, 5, 6
 1, 2, 3, 4, 5, 6
31.5.

Mezinárodní

mistrovství policie

6. - 8.6.
Všestrannost

CCI* Mezinárodní závody

Pony, ZK - CNC* Předkolo   Zlaté podkovy

SCHEDULE

ROZPIS ZP, VISEGRAD CUP

Mapky tratí předběžné

CCI1*

CNC1*
SP
BP/ZL/SN
Pony L KMK4
KMK5
Z

Startky cross


CCI1*, CNC1*, SP, KMK 4, KMK 5, BP, PONY,

ZL, Z

Po 1. dni

CCI1*, CNC1*, SP, KMK 4, KMK 5, BP, PONY, ZL,

MJMO, KMK 6

Po 2. dni

CCI1*, CNC1*, SP, KMK 4, KMK 5, BP, PONY, ZL, Z

Celkové

CCI1*, CNC1*, SP, KMK 4, KMK 5, BP, PONY, ZL, Z, KMK 6, MJMO
14. - 15.6.
Drezura

Z - T

Kvalifikace Českého drezurního poháru

ZDE

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9

10B, 11B, 12, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17,

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8

10, 11, 12, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17

20. - 22.6.
Drezura

CDI-W/CDI3*/CDIY/CDIP

Světový pohár v drezuře

Mezinárodní závody

SCHEDULE

starting lists Sunday:

PONY, YR, CDI3* - small tour

CDI3* - big tour

 

Friday:

PONY, CDI3* - small tour, CDI3* - big tour, YR

Saturday:

PONY, YR, CDI3* - small tour, CDI3* - big tour, CDI-W

Sunday:

PONY, CDI3* - small tour, CDI3* - big tour, YR

28. - 29.6.
Skoky

Pony, ZZ - S*

Přebory JMO

ZDE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10

11, pony, 13, Děti do 14 let, junioři do 16, 16, junioři do 18, mladí jezdci, 19, senioři

25. - 27.7.
Drezura

Mistrovství ČR

Děti, ml. a st. junioři, ml. jezdci, senioři, družstva

ZDE

 

   Neděle

   družstva 1. jezdci, junioři st., děti, junioři ml., ml. jezdci, senioři

Pátek

ml. jezdci, družstva 1. jezdci, junioři st., družstva 2. a 3. jezdci, družstva po 1. kole, ml. jezdci, senioři

Sobota

junioři st. 2. kolo, junioři po 2. kole, ml. jezdci 2. kolo, ml. jezdci po 2. kole, ml. junioři 2. kolo, ml. junioři po 2. kole, senioři 2. kolo, senioři po 2. kole, družstva 2. a 3. jezdci, děti

Neděle

družstva 3. kolo, družstva celkové, junioři st. 3. kolo, junioři st. celkové, děti 2. kolo, děti celkové, junioři ml. 3. kolo, junioři ml. celkové, ml. jezdci 3. kolo, ml. jezdci celkové, senioři 3. kolo, senioř

Naši partneři

 

BRNO

Jihomoravský kraj

Česká jezdecká federace

FEI

Zepiko

 jezdci.cz Kalenda  PRIM
 Equiservis  Jezdectví    Rádio Petrov
PROFIEQUIS CUP  Infinit AUTOMEDIA logo Espandr